NaslovnicaNogometMali ZmajPOPOZICIJE TURNIRA Mali Zmaj 2023

POPOZICIJE TURNIRA Mali Zmaj 2023

Članak 1.
Osobe zadužene od strane HRNK „Zmaj“ Makarska nadležne su za red i sigurnost
prije, tijekom i nakon utakmica, kao i za bilo kakav incident, u skladu s odredbama
Disciplinskog pravilnika HNS-a.


PRAVO NASTUPA
Članak 2.
– Pravo nastupa U-9 imaju dječaci rođeni 2015. godine i mlađi i djevojčice
rođene 2014. godine i mlađe.
– Pravo nastupa U-11 imaju dječaci rođeni 2013. godine i mlađi i djevojčice
rođene 2012. godine i mlađe.
– Pravo nastupa U-13 imaju dječaci rođeni 2011. godine i mlađi i djevojčice
rođene 2010. godine i mlađe.
Svi igrači moraju ima obavljen liječnički pregled od nadležnih liječnika. Svaki klub prije početka turnira mora dostavi popis igrača turnirskoj komisiji. Na popisu treba bi
naznačen broj na leđima koji će igrač nosit tijekom cijelog turnira te datum rođenja. Organizacijski odbor na vlastitu ili inicijativu bilo kojeg sudionika turnira ima pravo utvrdi dob svakog igrača na turniru (putem sportske iskaznice ili putovnice) te u skladu s utvrđenim činjenicama dopusti ili zabrani daljnji nastup igrača i eventualno kazni klub za koji je sporni igrač nastupao i igraču kojem se ne bude mogao utvrdi identiteta neće bi dopušteno daljnje sudjelovanje na turniru.

SUSTAV NATJECANJA
Članak 3.
Organizacijski odbor će u skladu s brojem prijavljenih ekipa u svakoj uzrasnoj
kategoriji sastavi sustav natjecanja koji će svakoj ekipi osigura najmanje 3 utakmice na turniru. Sustav natjecanja će bi određen najkasnije 3 dana do početka turnira za svaku kategoriju i o njemu će sve ekipe bi odmah obaviještene putem elektroničke pošte ili po dolasku u Makarsku.

Članak 4.
Poredak u skupini određuje se na osnovi slijedećih parametara po redu kako
slijedi:
PROPOZICIJE TURNIRA

a) Broj osvojenih bodova

b) Međusobni susret (u slučaju više ekipa formira se posebna tablica tih ekipa)

c) Gol razlika

d) Više postignutih golova

e) Kazneni udarci

U eliminacijskom dijelu natjecanja nakon neriješenog rezultata slijede kazneni udarci (tri igrača za kategorije U-9 i U-11, a pet igrača za kategoriju U-13), a ukoliko se ni tada ne dobije pobjednik, svaka ekipa izvodi po jedan kazneni udarac do konačne odluke (različiti izvođači dok se svi ne izredaju). Ukoliko sustav natjecanja zahtjeva da se izabere najbolja trećeplasirana ili četveroplasirana ekipa onda su parametri sljedeći: a) Osvojeni bodovi b) Gol razlika c) Više postignu tih 0golova d) Ždrijeb (bacanje novčića)


PRAVILA NOGOMETNE IGRE
Članak 5.
U-9 Dječaci rođeni 2015. godine i mlađi i djevojčice rođene 2014. godine i
mlađe.
U zapisnik može bi upisano do 12 igrača od kojih se 6 (5+1) nalazi u
igri. Utakmice se igraju 2×15 minuta s pauzom od 5 minuta. Polufinalne i
finalne utakmice se igraju 2×18 minuta. Igra se na igralištu s umjetnom travom
dimenzija cca 40×20 metara (četvrtina velikog terena). Vrata su dimenzija 3×2 metra. Kazneni udarac izvodi se s udaljenost od 6 metara. U jednom susretu mogu nastupiti svi prijavljeni igrači, a izmjene se vrše bez najave sucu(„leteće“). Vrataru nije dozvoljeno hvata loptu rukom nakon namjernog vraćanja lopte od strane suigrača. Udaljenost protivnika od mjesta izvođenja slobodnih udaraca je 5 metara. Pogreške nepravilnih izvođenja se ne kažnjavaju, već se ponavljaju radi edukacije igrača.


U-11 Dječaci rođeni 2013. godine i mlađi i djevojčice rođene 2012. godine i
mlađe
. U zapisnik može bit upisano do 15 igrača od kojih se 8 (7+1) nalazi u
igri. Utakmice se igraju 2×15 minuta s pauzom od 5 minuta. Polufinalne i
finalne utakmice se igraju 2×20 minuta. Igra se na igralištu s umjetnom travom
dimenzija cca 64×48 metara (polovica velikog terena). Vrata su dimenzija 5×2
metra. Kazneni udarac izvodi se s udaljenost od 8 metara. Crta zaleđa nalazi se u razini kaznenog prostora prema gol-aut crti. U jednom susretu mogu nastupi svi prijavljeni igrači, a izmjene se vrše bez najave sucu („leteće“). Vrataru nije dozvoljeno hvata loptu rukom nakon namjernog vraćanja lopte od strane suigrača. Udaljenost protivnika od mjesta izvođenja slobodnih udaraca je 5 metara. Pogreške nepravilnih izvođenja se ne kažnjavaju, već se ponavljaju radi edukacije igrača.

U-13 Dječaci rođeni 2011. godine i mlađi i djevojčice rođene 2010. godine i
mlađe.
U zapisnik može bit upisano najviše 20 igrača od kojih se 11 (10+1) nalazi
u igri. Utakmice se igraju 2×20 minuta s pauzom od 5 minuta. Polufinalne i
finalne utakmice se igraju 2×25 minuta. Igra se po Pravilima HNS-a. U jednom
susretu mogu nastupit svi prijavljeni igrači, a izmjene se vrše bez najave sucu(„leteće“).

Članak 6.
Utakmice se obavezno igraju s loptama koje po svemu moraju odgovarat Pravilima nogometne igre, veličine broj 4 za sve kategorije.

SUĐENJE
Članak 7.
Utakmice na turniru sude suci koje odredi Organizacijski odbor turnira, u suradnji sa
Sudačkom organizacijom NSŽSD-e, a koji imaju položen sudački ispit pri komisiji za
suđenje HNS-a.

ZABRANA NASTUPA ZBOG SUSPENZIJE
Članak 8.
Kazna za igrače izriče se zbog grubog prekršaja ili nesportskog ponašanja. Kazne su
opomena (žuti karton) ili isključenje do kraja utakmice, bez prava zamjene (drugi žuti ili izravni crveni karton). Žuti kartoni se ne akumuliraju, tȷ. brišu se nakon utakmice. Igrač koji je dobio crveni karton ima pravo nastupa na slijedećoj utakmici osim ako disciplinski sudac ne odluči drugačije, a u slučaju osobito teške povrede disciplinskog pravilnika.

ŽALBE NA UTAKMICU
Članak 9.
Žalba na utakmicu podnosi se odmah po završetku utakmice, a najkasnije 5 minuta
po završetku, pisanim putem u zapisnik utakmice. Žalba se podnosi radi eventualne
povrede Pravila nogometne igre ili nastupa igrača koji to nije smio. Žalbe na odluke
sudaca koje su u domeni slobodnog sudačkog uvjerenja, neće se razmatrat. O žalbi odlučuje Povjerenik natjecanja u najkraćem mogućem roku.

ORGANI NATJECANJA
Članak 10.
Organi natjecanja su: – Povjerenik turnira – rukovodi natjecanjem, određuje suce i delegate za utakmice, registrira utakmice, vodi tablicu natjecanja, na osnovi disciplinskih prekršaja podnosi prijave Disciplinskom sucu. – Disciplinski sudac – rješava sve prekršaje koje su izvršili klubovi, njihovi igrači, treneri, suci, delegati, a u skladu s Disciplinskim pravilnikom HNS-a i ovim Propozicijama. Sve organe natjecanja imenuje Organizacijski odbor prije turnira i sve odluke koje donesu organi natjecanja su konačne i na njih nema prava žalbe.

PRIJELAZNE ODREDBE
Članak 11.
Sve situacije koje nisu obuhvaćene ovim propozicijama rješavat će Organizacijski
odbor turnira u skladu sa svim pozitivnim aktima HNS-a.

NAJČITANIJE OBJAVE