NaslovnicaOstaloPASTOR - TVA upozorava i savjetuje

PASTOR – TVA upozorava i savjetuje

Požar kućanskih aparata može prouzročiti veću materijalnu štetu i ugroziti živote ljudi!

Kako bi se umanjila šteta i ugroza naš sponzor PASTOR -TVA d.d preporuča sljedeće vatrogasne aparate iz proizvodne linije za ovu vrstu požara:

VATROGASNI APARATI NA BAZI PRAHA
Vatrogasne aparate punjene prahom Pastor proizvodi već više od 70 godina. Vatrogasni aparati punjeni višenamjenskim ABC prahom za gašenje po svojoj konstrukciji, načinu proizvodnje i kontrole te svojim tehničkim karakteristikama u potpunosti zadovoljavaju sve važeće europske i domaće zahtjeve.

Vatrogasne aparate punjene prahom odlikuje jednostavnost aktiviranja, te pouzdanost i sigurnost pri rukovanju. Prema posebnim zahtjevima kupca, prijenosni aparati punjeni prahom mogu se naručiti u različitim, pa i luksuznim izvedbama.

Prema konstrukciji aparata razlikujemo one pod stalnim tlakom (pogonski plin smješten izravno u samom spremniku aparata) te aparate s bočicom (pogonski plin smješten u posebnoj bočici unutar spremnika aparata).

Za gašenje zapaljivih metala (razred D) treba koristiti samo posebni prah D, kojim također punimo naše aparate prema posebnim zahtjevima kupaca. Takvi aparati su, osim D praha, opremljeni i posebnom mlaznicom koja omogućava brzo i efikasno gašenje požara zapaljivih metala razreda D.

Aparati s bočicom pogonskog plina

Vatrogasne aparate koji kao pogonsko sredstvo koriste bočicu sa C02 PASTOR proizvodi u dva oblika:
prijenosni s punjenjem od 6, 9 i 12 kg
prijevozni s punjenjem od 50 i 100 kg
Sustav aktivacije aparata pomoću udarnog gumba predstavlja najbrži način aktiviranja bez mogućnosti pogrešnog rukovanja. Ugrađena bočica sa C02 osigurava visoku pouzdanost aparata kroz dugo vrijeme, dok lako rukovanje mlaznicom za prekidanje na kraju savitljive gumene cijevi omogućava sigurno gašenje svih razreda požara.

PRIMJENA: Zbog njihove pouzdanosti, vatrogasne aparate s C02 bočicom preporučamo koristiti u industrijskim pogonima i skladištima, stambenim objektima, hotelima, garažama te u prijevoznim sredstvima. Uspješno se mogu koristiti za gašenje svih klasa požara osim zapaljenih metala i njihovih slitina.

Aparati pod stalnim tlakom:

Prijenosne vatrogasne aparate pod stalnim tlakom PASTOR izrađuje s punjenjem od 1, 2, 3, 6 i 9kg.

Zahvaljujući spremniku koji je pod stalnim tlakom pogonskog plina dušika i jednostavnoj konstrukciji, ovi aparati su uvijek spremni za upotrebu. Ugrađeni manometar kojim su aparati standardno opremljeni, omogućava u svakom trenutku uvid u stanje aparata.

PRIMJENA: Vatrogasne aparate pod stalnim tlakom zbog svojih malih dimenzija i mase, preporučamo koristiti za gašenje početnih požara u vozilima i domaćinstvima. Uspješno se mogu koristiti za gašenje svih klasa požara osim zapaljenih metala i njihovih slitina.

Foto : FB Pastor TVA d.d.

NAJČITANIJE OBJAVE