Rezultati turnira 2023.

Rezultati sportskih događanja na Makarskoj rivijeri za 2023. godinu

Mali Zmaj 2023.
U-9

Mali Zmaj 2023.
U-11

Mali Zmaj 2023.
U-13

Mladi Galeb 2023.

Makarsko Ljeto 2023.

MAKARSKA CUP 2023.
U-9

MAKARSKA CUP 2023.
U-11

MAKARSKA CUP 2023.
U-13

Rezultati turnira 2022.

Rezultati sportskih događanja na Makarskoj rivijeri za 2022. godinu

Mali Zmaj 2022.
U-10

Mali Zmaj 2022.
U-12

Mladi Galeb 2022.

Makarska Cup 2022.

Makarsko Ljeto 2022.

Rezultati turnira 2021.

Rezultati sportskih događanja na Makarskoj rivijeri za 2021. godinu

Mladi Galeb 2021.

Mali Zmaj 2021.
- U 14 (2008) -

Mali Zmaj 2021.
- U 11 (2011) -

Mali Zmaj 2021.
- W 15 (2007) -